Bureau

Architectuur & interieurarchitectuur

Bonnema Architecten is al meer dan 50 jaar een toonaangevend architectenbureau in Nederland. Onze combinatie van architectuur en professionaliteit waarborgt in elk project een juiste afstemming van programma, gebruikers, kapitaal en opdrachtgever. Door intelligente verbindingen te maken tussen efficiëntie, flexibiliteit en financiën enerzijds en beleving, geborgenheid en duurzaamheid anderzijds, kunnen wij op een optimale manier de wensen en eisen vertalen in een toekomstgericht gebouw of interieur. Plekken waar mensen behaaglijk wonen, plezierig werken, comfortabel ontspannen of aangenaam verzorgd kunnen worden.

 

Een gebouw is voor ons een gebruiksvoorwerp. Dit betekent een logische of juiste zeer innovatieve wijze anticiperen op de stedenbouwkundige situatie en het programma van eisen. Plattegronden, vormen, materialen en details staan ten dienste van de functionaliteit en bruikbaarheid. In eerste instantie zoeken wij naar heldere en herkenbare ontwerpoplossingen. Indien nodig ontwikkelen wij nieuwe technische, programmatische of esthetische toepassingen. Wij zijn actief in de volle breedte van ons vak en ons portfolio bestaat uit gebouwen en interieurs voor gezondheidzorg, onderwijs, overheid, industrie, commercieel vastgoed en woningbouw.

 

Wij zijn er trots op dat onze werkwijze, liefde voor het ambacht en durf een onderscheidende bijdrage levert aan de Nederlandse architectuur. Met het kantoor voor Nationale Nederlanden in Rotterdam is een belangrijke bijdrage geleverd aan de democratisering van de hoogbouwarchitectuur. Met het kantoor van Interpolis in Tilburg is gepionierd in Het Nieuwe Werken. Met Orbis Medical Center in Sittard is een inspirerende impuls gegeven aan zorgarchitectuur. Bonnema Architecten is een dynamisch architectenbureau, gefundeerd in het verleden, geëquipeerd voor de toekomst.

 

Abe Bonnema

Naamgever van het kantoor Abe Bonnema (Stiens, 6 september 1926 – Groningen, 9 augustus 2001) heeft het bureau in 1957 opgericht in Leeuwarden. Niet gehinderd door welke theoretische doctrine dan ook heeft Abe Bonnema een functionalistische ontwerpmethode gecombineerd met vakmanschap. Zijn technisch-pragmatische werkwijze was nuchter, zakelijk en even succesvol als de gebouwen die eruit zijn voorkomen. In zijn werk legde hij bewust nadruk op het bouwen als een proces. Hij werd niet gedreven door een bewuste vormwil, maar gebouwen werden ontwikkeld door eindeloos de mogelijkheden te verkennen in het programma, de (bouw)techniek, de materialen en de financiële marges. Hij was ervan overtuigd dat het functionalisme onsterfelijk zou zijn. Zijn nalatenschap bevestigt dit op een overtuigende manier.

 

Na zijn dood heeft Abe Bonnema een legaat nagelaten aan de stad Leeuwarden voor een nieuw onderkomen voor het Fries Museum. Op 1 september 2013 opent het museum haar deuren aan het Wilhelminaplein in Leeuwarden.

 

De Zwarte Hond

Bonnema Architecten en De Zwarte Hond zijn per 1 april 2012 een verbintenis  aangegaan. Bonnema Architecten is onderdeel van De Zwarte Hond, maar blijft onder eigen naam opereren. De Zwarte Hond bestaat sinds 1985 en heeft vestigingen in Groningen, Rotterdam en Keulen. Onder leiding van Jeroen de Willigen, Willem Hein Schenk, Eric van Keulen en Jurjen van der Meer wordt gewerkt aan het realiseren van architectuur, stedenbouwkundige opgaven en landschappelijke vraagstukken. Het portfolio van De Zwarte Hond wordt bepaald door complexe stedenbouwkundige plannen en een breed scala aan architectuur: van woonhuizen tot multifunctionele gebouwen. Zie site De Zwarte Hond.

Abe Bonnema: "het functionalisme zal onsterfelijk blijken"

Architectuur is op een intelligente manier efficiëntie, flexibiliteit en financiën verbinden met beleving, geborgenheid en duurzaamheid.

Gerelateerde items